Notarius Publicus

Notarius publicus är ett latinskt uttryck som betyder ”offentlig notarie” eller ”offentlig sekreterare”. Det är länsstyrelsen som utser notarius publicus.

Notarius publicus vanligaste uppgifter är att vidimera (intyga) namnteckningar på olika typer av dokument, t.ex. fullmakter eller myndighetsblanketter, att vidimera kopior av dokument och att förse dokument med apostille.

Advokat Daniel Möller är utsedd av Länsstyrelsen i Kalmar län till notarius publicus i Kalmar kommun. Oavsett om du är bosatt i Kalmar kommun eller någon annan del av Sverige är du välkommen att vända dig till notarius publicus i Kalmar. Tidsbokning krävs. Ring tfn 0480-46 69 00 för att boka tid.

Du betalar för notarius publicus tjänster. Du kan betala med kort eller kontant (kortbetalning föredras). Se de vanligaste priserna nedan.

Viktigt att tänka på vid vidimering av namnteckning

 • Skriv inte på dokumentet innan du kommer till notarius publicus. Notarius publicus ska ju intyga att det är din namnteckning och måste därför ha sett dig skriva under

 • Du måste kunna legitimera dig. Det gör du antingen med ett giltigt pass eller svenskt giltigt id-kort

 • Notarius publicus behöver inte känna till innehållet i texten. Du behöver alltså inte översätta texten till svenska om den är på ett annat språk

 • Notarius publicus intygande görs alltid på svenska eller engelska

Viktigt att tänka på vid apostille

 • Apostille kan sättas på offentliga dokument, t.ex. personbevis, utdrag ur folkbokföringen, intygande av notarius publicus. Apostille kan alltså inte sättas direkt på en handling som du upprättat själv, t.ex. en fullmakt. Är du osäker på om det ditt dokument kan förses med apostille bör du rådgöra med notarius publicus innan

 • Det är vanligt att utländska myndigheter kräver både vidimering av notarius publicus och apostille på samma dokument. Då krävs det att du besöker två olika notarius publicus – den första vidimerar din namnteckning och den andra förser ditt dokument med apostille. I Kalmar finns biträdande notarius publicus som kan vara behjälplig (se kontaktuppgifter nedan)

 • Apostilleintygandet är på engelska eller svenska

Viktigt att tänka på vid vidimering av kopior

 • Det räcker inte att ta med en kopia av ett dokument. Om notarius publicus ska kunna intyga att det överensstämmer med originalet måste originalet uppvisas

 • Om det är ett dokument i A4- eller mindre format behöver du inte göra en egen kopia. det underlättar för notarius publicus att göra kopian själv

 • Notarius publicus intygande görs på svenska eller engelska

Viktigt att tänka på vid andra typer av vidimeringar

 • Du måste inför notarius kunna styrka de uppgifter du vill att notarius publicus vidimerar

 • Exempel

 • Du vill att notarius publicus på ett dokument intygar din namnteckning och att du är firmatecknare i ett aktiebolag. Du måste då kunna styrka att du är firmatecknare, t.ex. genom att visa upp företagets registreringsbevis, som inte ska vara äldre än tre månader.

 • Du vill att notarius bevittnar din namnteckning på en fullmakt avseende resa med barn, och även intygar att du är barnets vårdnadshavare. Du måste då kunna styrka att du är vårdnadshavare, t.ex. genom att visa upp ett utdrag ur folkbokföringen där det framgår att du är barnets vårdnadshavare.

Priser

Bestyrkande av namnteckning (upp till tre namn på ett dokument)
500 kr

Fler namn (pris per namn som tillkommer)
50 kr

Bestyrkande av fotokopia
500 kr

Levnadsintygande
500 kr

Apostille
500 kr

Biträdande notarius publicus

I Kalmar kommun har länsstyrelsen förordnat en biträdande notarius publicus. Biträdande notarius publicus tjänstgör när ordinarie notarius publicus inte är tillgänglig.

Biträdande notarius publicus i Kalmar kommun är:

Jur. kand. Nelly Rasmussen
AdvokatFirman Kronan
Telefon 0480-45 99 00