Välkommen till

Advokat Daniel Möller AB

Tfn 0480-46 69 00 | Tfn 0455-68 09 40
Måndag-fredag kl. 07.30-17.30

info@moller.law

FacebookInstagramLinkedIn

Notarius Publicus i Kalmar kommun

Välkommen till oss

Advokat Daniel Möller AB är en liten advokatbyrå. Vi åtar oss inte alla typer av uppdrag, men vi har en gedigen erfarenhet av de uppdrag vi åtar oss.

Hos oss möter du advokaten Daniel Möller, biträdande juristen John Dagnevik och administratören Pernilla Hofverberg. Byråns kontor hittar du på Malmen i centrala Kalmar och på Trossö i centrala Karlskrona. I Kalmar är vår reception öppen vardagar kl. 9.00-12.00. Vår telefonväxel är öppen vardagar kl. 7.30-17.30.

Advokat Daniel Möller AB har huvudinriktning på humanjuridiska uppdrag såsom brottmål, vårdnads-, boende- och umgängestvister och LVU-mål. Advokat Daniel Möller är dessutom en av få advokater i länet som åtar sig uppdrag inom det arbetsrättsliga området, med lång erfarenhet av arbetsrättsliga tvister såsom lönetvister och avsked.

Vad kostar det att anlita en advokat

Vi har ingen gratis juridisk rådgivning. Det finns dock ofta möjlighet att finansiera en rättstvist genom rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp. Du betalar dock alltid en viss del själv, genom självrisk eller rättshjälpsavgift.

Konsumenttvistnämnden

Om du anlitat Advokat Daniel Möller AB som konsument och har ett krav med anledning av den tillhandahållna tjänsten kan du om vi inte lyckas lösa tvisten vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad.

Advokatetik

Advokater och biträdande jurister, till skillnad mot andra jurister, lyder under Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Advokatsamfundets disciplinnämnd utöver tillsyn över advokater och biträdande jurister.