Vårdnad, boende, umgänge

Behöver du för ditt barns bästa få till stånd en förändring kring barnets situation, t.ex. barnets boende, eller har barnets andra förälder ställt krav på en förändring som du motsätter dig kan du med förtroende vända dig till Advokat Daniel Möller.

Ibland kan det räcka med en rådgivning för att du ska kunna fatta ett väl underbyggt beslut. Ibland innebär situationen att det uppstår en tvist där domstolen får fatta beslut om vad som är barnets bästa. Advokat Daniel Möller lämnar rådgivning och kan också företräda dig som ombud i rättstvister som rör vårdnad, boende och umgänge.