Hyresrätt

Advokatbyrån lämnar rådgivning när det gäller hyresrättsliga frågor, både i bostadshyresförhållanden och lokalhyresförhållanden, och kan också hjälpa till att upprätta eller granska hyresavtal.

Om det uppstår tvist kring ett hyresförhållande kan vi företräda dig såsom ombud.

Advokatbyrån biträde både hyresvärdar och hyresgäster