Arbetsrätt

Arbetsrättsliga tvister kan bl.a. handla om lön och andra ersättningar eller om avslutande av anställningen genom uppsägning eller avsked.

Advokat Daniel Möller biträder både arbetsgivare och arbetstagare i arbetsrättsliga tvister.

Ibland kan det räcka med en stunds rådgivning innan man fattar beslut om hur man ska gå vidare. Om det blir en rättsprocess kan advokat Daniel Möller företräda dig som ombud.

Värt att tänka på inom arbetsrätten är att det ofta finns korta tidsfrister som måste följas. Hör av dig så fort som möjligt om du behöver hjälp för att inte risker att förlora din rätt.

Jurister