Verksamhetsområden

Vårdnad, boende, umgänge

Hyresrätt

Försvarare

Målsägandebiträde

Arbetsrätt

Särskild företrädare för barn

Asylrätt